Strona 1 z 1

Rodzaje gleb w Polsce, klasy bonitacyjne, wpływ gleby na rozwój roślin

PostNapisane: 30 cze 2013, o 19:57
Oleander
Istnieje kilka najważniejszych elementów środowiskowych które warunkują rozwój określonej roślinności. Wśród nich należy wymienić między innymi:

1) uwarunkowania klimatyczne (temperatury, długość nasłonecznienia, wielkość opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe)
2) lokalne uwarunkowania środowiskowe (rodzaj gleby, rzeźba terenu, bliskość zbiorników wodnych)

O ile te pierwsze aspekty mieszczą się w obrębie większej całości tzn klimat np polski położonej w okolicy 50 szerokości geograficznej północnej ma charakter umiarkowany przejściowy pomiędzy typem morskim (atlantyckim) a kontynentalnym. W zasadzie poza sezonowymi wahaniami można przyjąć że średnie temperautry roczne są tutaj na poziomie +8 do +10 stopni, a absolutne minima mieszczą się w przedziale ok +40 do -40 przy sumach opadów rocznych ok 500 - 1000 mm. Wiedza na temat klimatu pozwala na dość precyzyjną i trafną ocenę w zakresie doboru roślin uprawnych i ozdobnych. Poza nielicznymi wyjątkami nie uprawia się w gruncie w naszym klimacie roślin których wrażliwych na duże przymrozki. Z kolei niektóre rośliny wrażliwsze uprawia się w wyjątkowych lokalizacjach przy zastosowaniu specjalnych środków (okrycia zimowego). Nie praktykuje się na szerszą skalę dogrzewania w gruncie roślin wrażliwych na mróz ze względu na wysokie koszty takiego sposobu uprawy.

Drugim istotnym elementem warunkującym uprawę niektórych wrażliwszych roślin jest kwestia odpowiedniej gleby.

jak czytamy na stronie

http://gleby2004.w.interia.pl/dodatek.html

Polska leży w strefie gleb:
- brunatnych i bielicowych – około 82 %.
- czarnoziemy – około 1% - powstałe na lessach – Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa
Pozostałe grupy gleb zajmują małe powierzchnie:
- gleby bagienne (około 9%) – gleby słabe, złe, nieurodzajne, powstałe w wyniku nagromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych – tereny bagien nad Notecią, Warmią, Wieprzem
- mady (około 5%) – powstały na mułach rzecznych, występują w dolinach rzek, na Żuławach Wiślanych
- czarne ziemie (około 2%) – gleby żyzne, urodzajne, powstałe na terenach zabagnionych, ich czarne zabarwienie spowodowane jest duża zawartością próchnicy – okolice Wrocławia, Kujawy
- rędziny (około 1%) – gleby dość urodzajne, powstałe na skałach węglowych – Niecka Nidy, Polesie Lubelskie
Inne gleby:
- gleby górskie ( Karpaty, Sudety)
- gleby zdegradowane przez człowieka i przemysł (okręgi przemysłowe, aglomeracje miejskie)

Na stronie Wikipedii czytamy że:

W oparciu o te kryteria gleby zalicza się do odpowiednich klas bonitacyjnych. Uzupełniającymi czynnikami bonitacji są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy. W polskim systemie bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 klas gleb użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI. W skali kraju gleby orne bardzo dobre i dobre (I–II) zajmują powierzchnię 3,7%, gleby IIIa i IIIb – 18,0%, gleby średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2% oraz gleby słabe i bardzo słabe (V i VI) – 37,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby górskie zajmują 5%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych kraju klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%.


Tymczasem jako uzupełnienie na stronie gleby2004 warto jeszcze zauważyć że:

Czynniki zagrażające glebom można podzielić na:

a) naturalne – z którymi człowiek nie ma nic do czynienia:

- erozja, pożary, susza, trzęsienia ziemi,

b) antropogeniczne – spowodowane przez człowieka:
- zatrucie metalami ciężkimi i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach,
- zatrucie chemią roślinną,
- eksploatacja kopalń,

- zabudowa miejska,

- składowanie odpadów.

W tej pracy zajmę się opisem tych drugich czynników.W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód.
Dużym zagrożeniem dla gleby mogą być sztuczne nawozy, których celem jest wzbogacanie gleby w pierwiastki niezbędne do życia roślin: azot (N), fosfor (P), potas (K). Nawozy te stają się jednak szkodliwe, jeśli stosowane są w nadmiernych ilościach. Równie groźne jest nadmierne stosowanie środków ochrony roślin lub innych toksycznych substancji. Oddzielne zagrożenie stanowi zakwaszanie gleb, które zależy od ilości kwaśnych opadów oraz stopnia zakwaszenia wód. Zakwaszenie gleby prowadzi do przedostawania się do niej trujących metali oraz wymywania składników niezbędnych do życia roślin:
źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery.

Jak widać z powyższego na większości terenu kraju występują gleby słabe

Re: Rodzaje gleb w Polsce, klasy bonitacyjne, wpływ gleby na rozwój roślin

PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:55
SympatycznaHania
Dziękuję za te przydatne informacje!

Re: Rodzaje gleb w Polsce, klasy bonitacyjne, wpływ gleby na rozwój roślin

PostNapisane: 16 paź 2013, o 21:45
gta11
To bardzo ważne, solidna porcja podstawowej wiedzy w ogólnej formie. Dobrze by było rozszerzyć wątek o bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów gleb.